𝑾𝑶𝑶𝑫𝒁 – 3𝒓𝒅 𝒎𝒊𝒃𝒖 𝒂𝒍𝒃𝒖𝒎 “𝑶𝑵𝑳𝒀 𝑳𝑶𝑽𝑬𝑹𝑺 𝑳𝑬𝑭𝑻”

520.000 

📆Ngày phát hành: 05/10
📍Giá bán: 520.000
📍Khi đặt album tại Lapuston:
– Tặng kèm túi zip bảo quản album
Danh mục: