𝐜𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 – 𝟐𝐧𝐝 𝐄𝐏 𝐚𝐥𝐛𝐮𝐦 “𝐃𝐞𝐚𝐫 𝐃𝐢𝐚𝐫𝐲 𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭”

465.000 

📆Ngày phát hành: 18/11
📍Giá bán: 465.000/ver (đã gồm cân H-V dự kiến 500g)
➡️Không lấy poster: trừ 15.000
❣️Lợi ích đặt tại Lapuston:
– Tặng kèm tube đựng poster
– Tặng kèm túi zip bảo quản album
– Có COD