𝐓𝐖𝐈𝐂𝐄 – 𝟑𝐫𝐝 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐚𝐥𝐛𝐮𝐦 “𝐅𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚 𝐨𝐟 𝐋𝐨𝐯𝐞: 𝐎+𝐓=<𝟑”

(4 đánh giá của khách hàng)

445.000 

📆Ngày phát hành: 12/11
🏷Giá bán: 445.000/ver (dự kiến cân 500g)
🌿Full 4 ver: 1.750.000
💥Khi đặt mua Album tại Lapuston:
– Tặng kèm túi zip bảo quản album
– Tặng kèm tube đựng poster
– Có COD
Danh mục: