𝐍𝐂𝐓 𝟏𝟐𝟕 – 𝟑𝐫𝐝 𝐚𝐥𝐛𝐮𝐦 “𝐒𝐓𝐈𝐂𝐊𝐄𝐑” (𝑱𝒆𝒘𝒆𝒍 𝑪𝒂𝒔𝒆 𝒗𝒆𝒓.)

(2 đánh giá của khách hàng)

465.000 

📆Ngày phát hành:
– Jewel Case ver: 24/9
– Các ver còn lại: 17/9
➡️Sticky: 465.000/ver (500g)
➡️Photobook: 515.000 (500g)
➡️Seoul City: 465.000 (500g)
➡️Jewel Case: 350.000/ver (200g)
➡️Full 10 ver Jewel Case: 2.550.000
➡️Full set 14 ver: 4.000.000
❣️Khi mua hàng tại Lapuston:
– Tặng kèm túi zip bảo quản album
– Tặng kèm tube đựng poster
Danh mục: