𝐁𝐋𝐎𝐎 𝟐𝐧𝐝 𝐟𝐮𝐥𝐥-𝐥𝐞𝐧𝐠𝐭𝐡 𝐚𝐥𝐛𝐮𝐦 “𝐌𝐎𝐎𝐍 𝐀𝐍𝐃 𝐁𝐀𝐂𝐊”

500.000 

📆Ngày phát hành: 16/11
📍Giá bán: 500.000 (đã gồm cân H-V 500g)
📍Lợi ích đặt tại Lapuston:
– Tặng kèm túi zip bảo quản
– Có COD
Danh mục: