ORDER ALBUM KPOP

Nhận order album Kpop
– Hàng nhập trực tiếp từ Synnara, Ktown4u, YGSelect,….
– Được tính vào Hanteo Chart
– Có COD
shop now

 ALBUM CÓ SẴN

Đặt mua ngay album chính hãng có sẵn tại Lapuston
– Hàng nhập trực tiếp từ Synnara, Ktown4u, YGSelect,….
– Giao hàng nhanh trong thời gian ngắn
– Có COD
shop now

Lisa

LISA 0327 PHOTOBOOK VOL.03

730.000đ

Shop now

𝐑𝐞𝐝 𝐕𝐞𝐥𝐯𝐞𝐭 

𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐚𝐥𝐛𝐮𝐦 “𝐅𝐞𝐞𝐥 𝐌𝐲 𝐑𝐡𝐲𝐭𝐡𝐦”
 

500.000đ

Shop now

NCT Dream

The 2nd Album [Glitch Mode]

480.000đ

Shop now